Отчет о поступивших средствах за май 2018 года

31.05.2018 От Иванова И.И.          100,00 ₽
31.05.2018 От юр.лица       3 000,00 ₽
31.05.2018 От юр.лица       5 000,00 ₽
31.05.2018 От юр.лица     50 000,00 ₽
31.05.2018 От юр.лица  100 000,00 ₽
30.05.2018 От юр.лица          500,00 ₽
29.05.2018 От юр.лица     10 000,00 ₽
29.05.2018 От Зинатуллина И.И.     10 000,00 ₽
29.05.2018 От юр.лица     30 000,00 ₽
29.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги       1 000,00 ₽
28.05.2018 От Шаповаловой О.Ю.       1 000,00 ₽
28.05.2018 От юр.лица       3 000,00 ₽
28.05.2018 От Савкиной Ю.В.       6 000,00 ₽
25.05.2018 От юр.лица     20 000,00 ₽
25.05.2018 От юр.лица     60 000,00 ₽
25.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги          100,00 ₽
24.05.2018 От юр.лица       5 000,00 ₽
24.05.2018 От юр.лица       3 000,00 ₽
23.05.2018 От юр.лица       7 000,00 ₽
23.05.2018 От юр.лица       5 000,00 ₽
23.05.2018 От юр.лица       1 000,00 ₽
22.05.2018 От юр.лица     53 700,00 ₽
22.05.2018 От юр.лица       7 000,00 ₽
21.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги          200,00 ₽
21.05.2018 От юр.лица     15 000,00 ₽
21.05.2018 От юр.лица       5 000,00 ₽
21.05.2018 От юр.лица       4 500,00 ₽
21.05.2018 От юр.лица       2 000,00 ₽
21.05.2018 От юр.лица       1 000,00 ₽
20.05.2018 От Хуснутдинова Н.               5,00 ₽
18.05.2018 От юр.лица       1 000,00 ₽
18.05.2018 От Фатыха А.Х.               5,00 ₽
17.05.2018 От юр.лица     10 000,00 ₽
17.05.2018 От юр.лица       5 000,00 ₽
17.05.2018 От юр.лица       2 000,00 ₽
17.05.2018 От юр.лица       1 000,00 ₽
17.05.2018 От юр.лица       1 000,00 ₽
17.05.2018 От Иванова И.И.          100,00 ₽
17.05.2018 От Гимадиевой Л.Н.          100,00 ₽
16.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги          650,00 ₽
16.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги          650,00 ₽
16.05.2018 От юр.лица     10 000,00 ₽
16.05.2018 От юр.лица       7 000,00 ₽
16.05.2018 От юр.лица       4 000,00 ₽
16.05.2018 От юр.лица          500,00 ₽
16.05.2018 От Курашовой Е.Р.       1 000,00 ₽
15.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги          200,00 ₽
15.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги          100,00 ₽
15.05.2018 От Иванова И.И.          100,00 ₽
14.05.2018 От косолапова Е.Н.     10 018,00 ₽
14.05.2018 От Жарый Г.Н.       1 000,00 ₽
14.05.2018 От НосоваА.       8 000,00 ₽
12.05.2018 От Абдуллаева М.М.               5,00 ₽
12.05.2018 От Иванова И.             50,00 ₽
11.05.2018 От юр.лица  300 000,00 ₽
11.05.2018 От юр.лица       5 000,00 ₽
11.05.2018 От Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ       3 000,00 ₽
10.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги       1 200,00 ₽
 10.05.2018  От юр.лица     25 000,00 ₽
 10.05.2018  От юр.лица     10 000,00 ₽
08.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги          100,00 ₽
 08.05.2018  От юр.лица       3 000,00 ₽
 07.05.2018  От юр.лица     60 000,00 ₽
 04.05.2018  От юр.лица       5 000,00 ₽
 04.05.2018  От Гимадиева И.Ш.       1 000,00 ₽
 03.05.2018  От Елизаровой А.И.          300,00 ₽
 03.05.2018  От юр.лица       4 500,00 ₽
02.05.2018 ч/з Яндекс.Деньги          100,00 ₽
 02.05.2018  От Архипова А.О.               5,00 ₽